สพป.ตราด ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางนภัสสร สว่างโคตร ผอ.รร.อนุบาลเกาะช้าง นางสาวสาวิตรี แนวสวย ผอ.รร.วัดวัชคามคชทวีป และนางสาวพุธสดี พึ่งผล ผอ.รร.บ้านบางเบ้า โดยมี นางสาวนันทิยา บัวตรี ผอ.รร.วัดสลักเพชร ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร