รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) ซึ่งจัดโดยสโมสรลูกเสือ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตราด ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด