สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางเบ้า

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางเบ้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นางสาวพุธสดี พึ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านบางเบ้า อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด