สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษาด้วยการบูรณาการ ความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางวาทินี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลท่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษาด้วยการบูรณาการ ความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร