ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เป็นผู้สิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา พ.ศ.2567

ประกาศ-อ.ก.ค.ศ.-รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกด้านผ