สพป.ตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด