สพป.ตราด รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 ราย 2 วิชาเอก (วิทยาศาสตร์ทั่วไป/คอมพิวเตอร์)

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 ราย 2 วิชาเอก (วิทยาศาสตร์ทั่วไป/คอมพิวเตอร์) โดยมี ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด