สพป.ตราด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ว 9/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ว 10/2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ว 9/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ว 10/2567 แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด