สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด