สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด