สพป.ตราด ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting (ครั้งที่ 5) โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุกวานิช รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด