สพป.ตราด ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางสุชีรา นามเกียรติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะดำเนินการประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด