สพป.ตราด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสู่การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข อ่านออก เขียนได้

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสู่การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข อ่านออก เขียนได้” ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ครูผู้สอนได้รูปแบบ เทคนิค วิธี นำไปใช้ในการออกแบบในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และสามารถพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธี ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและบริบทของผู้เรียนได้ พร้อมบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่ครู มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัยคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมวัดหาดทรายแดง อ.คลองใหญ่ จ.ตราด