สพป.ตราด ร่วมต้อนรับ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางนิกร ผงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด คณะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด