สพป.ตราด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสู่การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข อ่านออก เขียนได้”

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสู่การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข อ่านออก เขียนได้” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวัดหาดทรายแดง อ.คลองใหญ่ จ.ตราด