สพป.ตราด ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2567

>วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

> นายธนะชัย อุปริรัตน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายวิชชา ครุปิติ นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและนายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 พร้อมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยคณะกรรมการประจำสนามสอบปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตราด

> ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตราด

> ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบประจำสนามสอบ รับข้อสอบและกระดาษคำตอบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเก็บรักษาข้อสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลตราด