สพป.ตราด ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

  • ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานสนามสอบ พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะทำงานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 พร้อมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยคณะกรรมการประจำสนามสอบปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตราด

ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตราด

ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบประจำสนามสอบ รับข้อสอบและกระดาษคำตอบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเก็บรักษาข้อสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลตราด