สพป.ตราด ประชุมการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน2567 เวลา 14.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด