สพป.ตราด ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ และการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ และการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด