สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางปรางค์สุมาลย์ พรหมทำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) จากห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ และห้องประชุมสุรัฐ ศิลปอนันต์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมทัมทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด