สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานในการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง (CEFR)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง (CEFR) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรา