สพป.ตราด จัดโครงการพัฒนาสภานักเรียน 2567 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 น ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสภานักเรียน 2567 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนของโรงเรียนให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน และเพื่อสร้างความร่วมมือของสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมี นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด