สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ (O -NET) ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และ นางสาวศศิวิมล​ จุลศิลป์​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ (O -NET) ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ณ ห้องบุษราคัมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด