สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล(Digital Competency)

วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 น ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นประธานการเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล(Digital Competency) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีนายทศพล ถนอมพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด