สพป.ตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินนโยบาย “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” ด้วยรูปแบบ 1 กลยุทธ์ 4 มิติ 8 นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 น ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสาวศศิวิมล​ จุลศิลป์​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินนโยบาย “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” ด้วยรูปแบบ 1 กลยุทธ์ 4 มิติ 8 นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือประเมินนโยบาย “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด