สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลำถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด