สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2566 เพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video conference

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 25

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2

Read more

สพป.ตราด จัดการอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2566 และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานบริหารและการจัดการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ผ่าน Video Conference

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

Read more

สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2566 ตอนพิเศษ “สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566” และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาจาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติผ่านระบบ Video conference

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

Read more