สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน

Read more

สพป.ตราด ร่วมประชุมชี้แจง และสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 256

Read more

สพป.ตราด จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริตและเป็นข้าราชการที่ดี จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัดเพื่อแจ้งข่าวสารและข้อราชการต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2

Read more