สพป.ตราด จัดอบรมปฏิบัติการโครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดรอบรมปฏิบัติการโครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา รุ่นที่ 3

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2

Read more

สพป.ตราด จัดอบรมปฏิบัติการโครงการวัด และประเมินผลการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

Read more

สพป.ตราด จัดการอบรมการพัฒนาครูแกนนำในการขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบรรยายพิเศษ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

Read more

สพป.ตราด จัดทำผลงานวิชาการงานวิจัย เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและทางบกของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 25

Read more