สพป.ตราด เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน) ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

Read more

สพป.ตราด ได้ร่วมการประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2

Read more

สพป.ตราด จัดการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 25

Read more