แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

00แบบ-สพท.1-การบริหารจัดการ-สพป.ตราด

00แบบ-สพท.2-แผนปฏิบัติการขับเคลือน-สพป.ตราด


อำเภอเมืองตราด

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียน
11023150019วัดตะกาง
21023150008คลองขวาง
31023150010บ้านทุ่งไก่ดัก
41023150013วัดวรุณดิตถาราม
51023150009ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
61023150014วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
71023150039 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
81023150040 บ้านไร่ป่า
91023150028 อนุบาลตราด
101023150029 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
111023150030บ้านท่าประดู่
121023150031บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
131023150033บ้านสวนใน
141023150034วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่100
151023150035วัดวัง (กิ่ม – บุญอยู่ อุทิศ)
161023150006วัดแหลมหิน
171023150004วัดหนองคันทรง
181023150026วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
191023150025วัดสุวรรณมงคล
201023150024วัดไทรทอง
211023150005วัดห้วงน้ำขาว
221023150002บ้านเปร็ดใน
231023150036บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
241023150037บ้านบางปรง
251023150041วัดคลองขุด
261023150043วัดบางปรือ
271023150022วัดแหลมกลัด
281023150015บ้านคลองประทุน
291023150021วัดสะพานหิน
301023150007วัดอ่าวใหญ่
311023150003บ้านแหลมพร้าว
321023150001ชุมชนวัดอ่าวช่อ

อำเภอคลองใหญ่

ที่รหัสชื่อโรงเรียน
11023150069อนุบาลวัดคลองใหญ่
21023150071บ้านคลองจาก
31023150073บ้านเนินตาล
41023150076บ้านตาหนึก
51023150075บ้านคลองมะนาว
61023150077บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
71023150078บ้านหนองม่วง
81023150079วัดห้วงโสม
91023150070บ้านโขดทราย
101023150072บ้านคลองมะขาม
111023150074บ้านหาดเล็ก

อำเภอเขาสมิง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียน
11023150044ชุมชนบ้านเขาสมิง
21023150064บ้านดงกลาง
31023150068วัดสลัก
41023150063บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
51023150065บ้านอ่างกะป่อง
61023150066วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
71023150045บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
81023150050บ้านเกษมสุข
91023150051บ้านเจียรพัฒนา
101023150053บ้านมณฑล
111023150056บ้านดอนสูง
121023150058วัดดินแดง
131023150059วัดเสนาณรงค์
141023150061วัดประณีต
151023150048วัดฆ้อ
161023150046บ้านโป่ง
171023150057บ้านหนองบัว
181023150060วัดตาพลาย
191023150062ชุมชนวัดแสนตุ้ง
201023150067วัดท่าหาด
211023150047บ้านห้วงพัฒนา
221023150052บ้านเนินตะบก
231023150055วัดพนมพริก

อำเภอบ่อไร่

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียน
11023150086วัดช้างทูน
21023150093บ้านด่านชุมพล
31023150094บ้านปะเดา
41023150096บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
51023150097เพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
61023150098บ้านสระใหญ่
71023150090ไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์)
81023150083บ้านมะนาว
91023150092บ้านคลองแอ่ง
101023150081บ้านจัดสรร
111023150082บ้านปะอา
121023150088ชุมชนบ้านตากแว้ง
131023150089ชุมชนวัดบ่อไร่
141023150091อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
151023150087อัมพรจินตกานนท์
161023150080คีรีศรีสาครวิทยา
171023150084บ้านหนองบอน

อำเภอแหลมงอบ

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียน
11023150100บ้านคลองใหญ่
21023150101บ้านเนินดินแดง
31023150109วัดทองธรรมชาติ -ไม่มีนักเรียน
41023150102อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
51023150105ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
61023150111วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
71023150104วัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง
81023150103วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
91023150099ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)

อำเภอเกาะกูด

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียน
11023150113บ้านคลองเจ้า
21023150114บ้านอ่าวพร้าว
31023150115อนุบาลเกาะกูด
41023150112บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)

อำเภอเกาะช้าง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียน
11023150116บ้านคลองพร้าว
21023150118อนุบาลเกาะช้าง
31023150117บ้านบางเบ้า
41023150120วัดวัชคามคชทวีป
51023150121วัดสลักเพชร